top of page
Search
  • Writer's pictureGizem Topsakal Acet

Stratejik yetenek yönetimi neden önemli?

Küreselleşme ve günümüzün rekabet ortamı, şirket içi kaynakların önemini çok daha fazla ön plana çıkardı. Şirketlerin rekabet avantajı sağlamak için iç kaynaklara odaklanması, bunları etkin ve verimli bir şekilde yönetmesini gerektiriyor. Peki, ama nasıl?


Şirketlerin en önemli iç kaynaklarından biri insandır ve değer yaratılmış bir kaynak olan insana yatırım yapmak çok önemlidir. Uzun vadede sürdürülebilir rekabet avantajı ve yüksek performans ancak böyle sağlanabilir. Uzun vadede stratejik hedeflere ulaşmak ve rekabet ortamında ayakta kalmak için doğru kişileri doğru zamanda doğru yere yerleştirmek büyük önem taşıyor.


Stratejik yetenek yönetiminin neden önemli olduğu ve bizlerin stratejik yetenek yönetimine neden yatırım yapmamız gerektiğinin en önemli nedenlerinden bazılarını Edward E. Lawler şöyle sıralıyor:

En iyi yetenekleri şirkete kazandırmak

En yetenekli çalışanların işe alınması çok kıymetlidir. Bu bağlamda insan kaynaklarına önemli görevler düşmektedir. Stratejik yetenek yönetimine sahip olunduğunda, ideal yeteneğini organik olarak çeken ve karşılığında daha yüksek iş performansı üreten bir işveren markası ortaya çıkarmak oldukça mümkün.

Kritik rolleri sürekli ele almak

Stratejik yetenek yönetimiyle şirketteki kritik ve uzmanlaşmış rolleri ele almak için ayrı bir plan yapılmalıdır. Bu, bir kuruluşun kritik rolleri yerine getirmek için sürekli bir çalışan akışına sahip olacağı anlamına gelerek; işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve müşterilerin, paydaşların tatmin olmasını sağlamaktadır.

Çalışan performansını arttırmak

İşe alımda örgütsel strateji doğrultusunda işe yaramayan kararlar almaktan yerine, çalışan performansını ve memnuniyetini arttıracak uygulamaları hayata geçirmek gerekir. Bu, performans yönetimi sorunlarını ve şikayetleri azaltır. Ayrıca, organizasyon içindeki en iyi yeteneklerin daha uzun süre şirkette kalmasını da sağlar.

Çalışan bağlılığı yüksek ekiplere sahip olmak

Bir şirket, personelinin gelişimi hakkında sistematik ve tutarlı kararlar verdiğinde, ihtiyaç duyulan yetkinlikler de kolayca edinilmiş olur. Ayrıca gelişim için adil bir süreç izlendiğinde, çalışanlar da kendilerini daha bağlı hissetmektedir. Bu durum elde tutma oranlarını da arttırmaktadır.

En iyi yetenekleri elde tutmak

İyi yapılandırılmış işe alım uygulamaları, çalışan sirkülasyonunu azaltmaktadır. Bu da bir şirketin uzun vadede işe alım ve performans yönetimi maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlar.

İş performansını iyileştirmek

Çalışanlar meşgul, yetenekli ve motive olduklarında, iş hedeflerine ulaşmaya çok daha istekli olurlar. Böylece şirketinizdeki performansla birlikte müşteri memnuniyeti de artacaktır.


Daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak


Yetenek yönetimine sistematik yaklaşmak, organizasyon genelinde tutarlı bir yaklaşım olduğu izlenimini verir. Sistemler daha entegre olduğunda da müşteriler daha az insanla uğraştıkları ve ihtiyaçları daha hızlı karşılandığı için daha memnun bir profil çizerler.

Sonuç olarak; stratejik yetenek yönetimi henüz Türkiye’de yeterli değeri görememiş bir kaynaktır. Bu süreçte, sistemlerini şirketlerinin vizyonuna uygun bir şekilde uygulayan profesyoneller, sürdürülebilir rekabet avantajını da daha kolay elde edebilirler.


Kaynak: Lawler, E. E. (2008). Strategic talent management, s. Lessons from the corporate world. Strategic Management of Human Capital, 5, 1-35.Sevgilerimle.

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page