top of page
Search
 • Writer's pictureGizem Topsakal Acet

Koçlukta GROW modeli nasıl yürütülür?


Doğru yürütülen koçluk görüşmeleri hem şirketin hem de kişinin performansını arttırır.


Koçluk görüşmesi aslında kişi için itici bir güç niteliğindedir. İyi yürütülen koçluk görüşmeleri kişinin ve şirketin performans hanesine artı olarak işlemektedir. Koçluk sürecini yürütürken dikkat etmeniz gereken hususlar öncelikle şeffaflık, açık iletişim ve potansiyeli ortaya çıkarma gücü olmalıdır.

Yeni normal düzende kişinin psikolojik anlamda çok daha hassas olması ve geleceğe dair alacağı geri bildirimlerin, yönlendirmelerin daha da önem kazanması nedeniyle bu süreçte güçlü bir yöntem olan GROW modelinden yararlanabilirsiniz. Peki, ama nasıl?

GROW Modeli nedir?

Bu koçluk modeli, hayalleri somutlaştırarak motive edici bir tabloya dönüştürür. GROW modelinin en önemli yönü harika sorular sormaktır. Amaç koçlukla birlikte kişinin potansiyelini, beklentilerini, hedeflerini ortaya çıkarmasını ve gerekirse eksiklikleriyle yüzleşmesini sağlamaktır.

GROW modeli dört aşamadan oluşmaktadır.

 1. G-Goal (Amaç)

 2. R-Reality (Gerçeklik)

 3. O-Options (Seçenekler)

 4. W-Will (İstek)


Goal (Amaç): Kişinin gerçekleştirmek istediklerine ve önceliklerine odaklanılır. Kişinin hedefinin, hedefe ulaşma yolunun ve yoldaki değerlendirme noktalarının belirlenmesini kapsar. Bu aşamada sorulabilecek bazı soru örnekleri aşağıdaki gibidir;

 • Hangi hedefe ulaşmak istiyorsunuz?

 • Hangi sonucu elde etmeye çalışıyorsunuz?

 • Neyi değiştirmek istersiniz?

Reality (Gerçeklik): Durumun keşfedilmesi ve duruma gerçekçi bir ışık tutacak bilginin toplanması adımıdır. Önemli olan problem çözmek değil, farkındalık yaratmaktır. Bu aşamada sorulabilecek bazı soru örnekleri ise şöyledir;

 • Amacınıza doğru herhangi bir adım attınız mı?

 • Şimdiye kadar ne gibi ilerlemeler kaydettiniz?

 • Neden bu hedefe ulaşamadınız?


Options (Seçenekler): Sürecin bu basamağında amaç, doğru çözüme ulaştıracak olası davranış ya da karar seçeneklerini kişiye keşfettirmektir. Kişi seçeneklerini kendisi üretmelidir. Bu aşamada sorulabilecek bazı soru örnekleri de şunlardır;

 • İlk adımınız ne olabilir?

 • Başka ne yapabilirsiniz?

 • Bunu yaparak/söyleyerek ne kazanırsınız/kaybedersiniz?


Will (İstek): Burada ise kişinin hedefe ulaşılabilmesi için atacağı adımlara odaklanılır. Bu aynı zamanda, ortaya çıkabilecek engellerin araştırılması, gözden geçirilmesi, onların nasıl aşılacağının tartışılması gibi süreçleri kapsamaktadır. Bu aşamada sorulabilecek bazı soru örnekleri;

 • Nasıl devam edeceksiniz?

 • Şu anda ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz?

 • Hangi kaynaklar size yardımcı olabilir?

GROW modelde koçluk görüşmesi yürütürken dikkat etmeniz gereken bir detay da soracağınız her sorunun açık uçlu sorulardan oluşması gerektiği. Aksi takdirde kişi kendini dışarıya vuramaz ve koçluk görüşmesi gerektirdiği şeffaflık seviyesine ulaşamaz.


Unutmayın; amacınız kişinin kendi benliğini, hedeflerini, artı ve eksilerini fark ettirerek potansiyelini ortaya koymasına yardımcı olmaktır. Çerçevesi doğru belirlenmiş, potansiyeli ortaya çıkaracak sorulardan oluşan bir koçluk, her zaman doğru kazanımları beraberinde getirir.


Kaynak: Sır John Whitmore – Performans için Koçluk


Sevgilerimle.

Commentaires


Yazı: Blog2_Post
bottom of page