top of page
Search
 • Writer's pictureGizem Topsakal Acet

2021 İK uygulamalarında SQ neden önemli?

Hızla dönüşen dünyada iş süreçlerini iyileştirebilmek için pek çok yöntemden yararlanmak gerekebiliyor. Uzaktan çalışmaya ani geçiş yaptığımız 2020 yılında, kaliteli iletişim kurmak daha da önem kazandı. İlişki ve iletişimlerin kaliteli olması yönünde en çok aranan zeka türü olan SQ ise 2021 yılında İK uygulamalarına yön verecek gibi görünüyor.


Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, hayatımızın birçok alanını dönüştürürken; hayata bakış açılarımızı, iş yapma modellerimizi, iletişim kanallarımızı, bireysel ve kurumsal rotalarımızı da ciddi oranda değiştiriyor. Bu yaşanan süreç, özellikle toplumsal olarak kalıcı etkiler bırakacak ve anlam arayışı noktasında bizleri sürekli tetikte bırakacak gibi.


Özellikle hızla değişen dünyamızda SQ zeka türü, önümüzdeki zaman içerisinde daha fazla önem kazanacak. İş dünyasında nasıl IQ ve EQ kişilerde tartışmasız aranan bir zeka türü ise SQ da aynı şekilde tartışmasız ilişki ve iletişimlerin kaliteli olması yönünde en çok aranan zeka türü olacak.


“Spiritual Quotient” olarak adlandırılan SQ, beynin; bilgiyi, içgüdüyü, duyguları harmanladığı ve kendine özgü, anlam arayan, iyiyle kötüyü ayırt eden ve dengeyi sağlayabilecek bir bakış açısı yaratan zeka seviyesidir. Bu nedenle beynin hem sağ hem de sol lobuyla ortaklaşa temas halindedir. Yani SQ; kişilerin ruhsal zekası olarak tanımlanır. “Niçin?” sorusunun cevaplarını aratan bir zeka türüdür ve insanın tatmin duygularını perçinler.

SQ iş yaşamında hangi noktalarda önem kazanacak?

 • İşi ve görevi anlamlandırma ve değerlendirmede,

 • İş yerinde mutluluk, motivasyon ve demotivasyon duygularını perçinlemede,

 • İleri iletişim ve empati duygularının değerlendirilmesinde,

 • İfade gücü, yaratıcılık, gerçekleştirme ve deneyimle buluşturmada,

 • Bilgi ve içgüdünün ortak paydada buluşturulmasında,

 • Kişi ve kurum hedeflerinin ortak noktada kesişmesi noktasında.

Tatmine kavuşamayan insan beyni; işi, ortamı, hedefleri, kurumu sorgulamaya başlayacaktır. Bu durum beraberinde, sürekli sorgulayan, demotive, daha bireysel, hedeflere odaklanmamış bir iş gücü ortaya koyacaktır.


İşin verimli bir şekilde devamlılığını sağlayabilmek ve insanların “Niçin?” sorularına etkili cevaplar verebilmek için insan kaynakları profesyonellerinin yakın zaman içerisinde aşağıdaki uygulamaları şirketlerinin bünyesinde kurmaları ya da var olan uygulamaları iyileştirmeleri gerekiyor;

 • Tatmin edici iş yapış modellerinin geliştirilmesi,

 • Kişileri anlam arayışına sürüklemeyecek, hızlıca odaklayabilecek hedef kriterleri,

 • İşin parçalarıyla birlikte bütünü görebilecekleri vizyon ve misyon rotaları,

 • Kişilerin tatmin ve kendini geliştirme noktasında değer verdiği kariyer haritaları,

 • Gelişim sağlayabilecek değişim projeleri,

 • Güçlü ve dinamik hissettirecek çalışma atmosferi.

Kısacası; insan kaynaklarının özellikle pandemi sonrasında bir psikolog gibi insanların bilgi ve duygularına aynı anda dokunup onları iyileştirmesi, güçlendirmesi ve hedefe odaklaması oldukça kritik. Bu aynı zamanda şirketler için önemli bir rekabet ortamı da yaratacaktır.8 views0 comments

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page